Axway oraz Webellian (Partner Axway w Polsce) wystąpią wspólnie w roli Partnera Merytorycznego podczas 9-tej edycji konferencji Best in Cloud.

Tematem Best in Cloud 2021 jest chmura jako narzędzie rozwoju biznesu i ośrodek innowacyjności. Na przykładach wybranych projektów odpowiemy na pytanie jak chmura zmienia firmy i pozwala im efektywnie osiągać cele biznesowe. Jak z niej korzystać, by przynosiła prawdziwą wartość techniczną i biznesową oraz stanowiła katalizator rozwoju i innowacji. Przedstawimy doświadczenia i praktyczne wnioski organizacji z przygotowania i realizacji złożonych projektów migracji do chmury.

W ramach naszego uczestnictwa w konferencji zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszej Strefy Partnera oraz chatu z ekspertami, jak również do wysłuchania naszej prezentacji.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat konferencji.
https://www.computerworld.pl/konferencja/bestincloud


Axway and Webbellian (Axway's Partner in Poland) will be Contributing Partner to the 9th edition of Best in Cloud Conference.

The theme of Best in Cloud 2021 is the cloud as a business development tool and innovation hub. Using examples of selected projects we will answer the question how the Cloud has transformed companies and allowed them to effectively achieve their business goals. How to use it to deliver real technical and business value and be a catalyst for growth and innovation?
During the conference, you can listen about present experiences and practical lessons learned by organizations which prepared and executed complex cloud migration projects.

As part of our sponsorship we will have a virtual booth where you can chat with our experts and also one video talk.
Also you are invited to attend our event speaking sessions.

I you want to learn more about the event and register, click here

By registering, you confirm that you agree to the processing of your personal data by Axway as described in our privacy notice. Axway will process your personal information for carefully considered and specific purposes that are in our interests and enable us to enhance the services we provide, but which we believe also for your benefit. You acknowledge that we may transfer your profile information to Axway legal entities and our service providers for administrative purposes only. Please note that if you no longer wish to receive our emails you may update your email preferences at any time.